Micro Invent | Polityka prywatności
16054
page-template-default,page,page-id-16054,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Polityka prywatności

Korzystanie ze Strony   http://www.microinvent.pl (dalej jako „Strona”) oznacza akceptację niniejszego dokumentu (dalej jako „Polityka Prywatności”). Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania cookies oraz danych osobowych.

Co to są cookies ?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną.

Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy ?

Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Strony.

Korzystamy z innych cookies, takich jak Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). Jest to narzędzie analityczne, które pomaga ustalić nam z jakich stron kliknięto do Strony, z jakich obszarów geograficznych są najczęstsze odwiedziny, jakie zakładki są najchętniej klikane itp.

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies ?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się Strony.


Informacje o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO ?

 • RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
 • RODO nakłady nie tylko na nas obowiązki informacyjne i związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych, ale także wskazuje jakie prawa przysługują Tobie. Niniejszy dokument  służy prezentacji informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

 • Administratorem danych jest Micro Invent Artur Wąs z siedzibą ul. Jagodowa 9; 80-297 Banino, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 558-166-65-64, REGON: 220644810,

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

 • Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.
 • Zakres danych różni się w zależności od celu przetwarzania i wskazany jest każdorazowo w momencie gdy przekazujesz nam określone dane osobowe.
 • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielenie zgody to jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. W przypadku jeżeli jest konieczne zawsze Ciebie o tym informujemy w momencie jej udzielenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Jest to bezpłatne. Jeżeli cofasz zgodę mamy prawo zapytać się Ciebie o powód cofnięcie zgody, ale nie musisz udzielać odpowiedzi.

Cel przetwarzania / Podstawa prawna / Czas przetwarzania /Odbiorcy danych

 • Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO. Czas przetwarzania zależny jest od czasu trwania działań zmierzających do zawarcia umowy lub odpowiednio od czasu trwania umowy (cel pierwotny), a po jej rozwiązaniu lub gdyby nie doszło do jej zawarcia to przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.
 • Obsługa zapytań związanych z realizacją usług. Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi zapytań (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.
 • Obsługa reklamacji i skarg. Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO. Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi reklamacji i skarg (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.
 • Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń. Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane są usuwane chyba, że dojdzie do prowadzenia postępowania wtedy okres wydłuża się do czasu zakończenia prawomocnym wyrokiem sądu postępowania. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.
 • Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego. Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO. Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie realizacji obowiązków podatkowych lub innych przepisów szczególnych jeżeli są na nas nałożone, a wymagają określonego sposobu przetwarzania danych i zachowania retencji (w takim wypadku informujemy Ciebie na etapie pozyskiwania danych jakie przepisy obligują nas do określonego przetwarzania i w jakim czasie). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów i obsługą księgową lub obsługą informatyczną.
 • Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody. Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.
 • Prowadzenie rekrutacji. Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Czas przetwarzania zależny jest od dwóch czynników. Po pierwsze możesz cofnąć zgodę w czasie trwania rekrutacji – w takim wypadku usuwamy niezwłocznie wszelkie informacje o aplikacji. Po drugie jeżeli nie cofniesz zgody, a rekrutacja się zakończy przetwarzamy informacje o tym kto aplikował, na jakie stanowisko i w jakim czasie oraz jakie były wyniki prowadzonej rekrutacji przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (szczególnie w zakresie możliwości posądzenia o ewentualną dyskryminację). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą procesów zatrudnienia lub obsługą informatyczną.

Jakie prawa Tobie przysługują ?

 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami e-mailem: biuro@microinvent.pl

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

 • Jeżeli dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy to zawsze o tym informujemy na etapie pozyskiwania danych. Przykładowo informacje takie (o ile występuje przekazanie) można znaleźć w treści umowy lub regulaminu lub treści udzielanej zgody.